Политика за бисквитки и поверителност

Настоящата политика за поверителност на лични данни регулира обработването на лични данни, предоставяни от потребителите на уебсайтът https://za-fitnes.com („Сайтът”), във връзка с услугите и продуктите, достъпни на и чрез Сайтът.

Актуализираната информация тук, в графата “Лични данни” за поверителност влиза в сила от 25 май 2018 г. и има за цел прилагане на изискванията на новия европейски „Общ регламент относно защитата на данните“ (“GDPR”). Подробно описание на текста за “Общия регламент за защита на данните (GDPR)” можете да откриете на следната страница.

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате със събирането и използването на информация съгласно настоящата политика за поверителност.

Също, Вие приемате и се съгласявате, че Сайтът може периодично, по свое усмотрение и без предизвестие, да променя, допълва или отменя настоящата политика за поверителност. На местата в сайта, където се събират лични данни, ще бъде упоменато изрично какви данни биват събирани.

Какво включва понятието „Лични данни“?

  • То се отнася за информация като Вашите три имена, имейл, телефонен номер, дата на раждане и друга информация, която може да се ползва за Вашето идентифициране. Запазваме си правото да извършваме дообработка на Вашите лични данни, в рамките на закона и ако това е необходимо и допустимо.
  • Информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем със Сайта, оставяте коментари или се свържете с нас по друга причина.
  • Ако се свържете с нас, можем да запазим запис на кореспонденцията, с цел по-ефективно предлагане на услугите си, съобразени с естеството на кореспонденцията.
  • Подробности за посещения на Сайта, включително, но не само, дата и час на достъп до Сайта, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и ресурси;
  • Ако осъществявате достъп до Сайта чрез мобилно устройство, можем да обработваме данни относно Вашето местонахождение, както и информация и за тези устройства, например идентификационен номер и вид на Вашето устройство, с оглед осигуряване на по-голяма добавена стойност на нашите услуги. Ако не желаете да получаване данни за местонахождението Ви, може да изключите съответните функции на устройството Ви, които позволяват проследяване, ако устройството предлага такава възможност.

Неразкриване на лични данни

Ние няма да продаваме, споделяме и по никакъв начин предоставяме Вашите лични данни на външни лица, освен при законово изискване или съгласно предвиденото в текущата декларация за поверителност. Също така, възможно е Вашите лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целта (целите), за която (които) са събрани тези лични данни. Тези лица употребяват Вашите лични данни само и единствено за целите, свързани с Вашето обслужване, като се съобразяват с настоящата декларация.

За четене на информация от сайта ни не е необходима регистрация.

За ползването на някои услуги обаче, може да е необходимо да ни предоставите Ваши данни. В случай че не желаете да предоставите поискани от нас данни, няма да можете да ползвате съответната секция от сайта.

Сигурност и конфиденциалност

При боравенето с Вашите лични данни ние сме взели мерки, които да обезпечат в разумни граници сигурността на данните Ви, следвайки най-добрите индустриални стандарти.

Бисквитки (cookies), тагове и тракинг кодове

Ние събираме и обработваме информация за Вашите посещения в сайта ни, като за целта е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна и потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, възрастта Ви, местоположението Ви, за цели, свързани с проучването на пазара, часа, датата на достъп и други. „Бисквитка“ е малък „пакет“, изпращан до Вашия браузър, съхраняван на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Имайте предвид, че ако забраните бисквитките в браузъра си, е възможно да не можете да се ползвате от някои от услугите ни.

Чрез ползването на Google Analytics и други, ние се стремим да опознаем по-добре Вас, нашите клиенти, и да предоставим по-качествени услуги. Инструментите на Google & Facebook събират подробни статистики, с които ние измерваме нивата на превръщане на потребителите в клиенти.

С ползването на услугите и сайта ни Вие се съгласявате с обработването на Вашите лични данни.

Ето как да управляваш бисквитките в основните браузъри:

Връзки към други сайтове

Текущата политика за поверителност се прилага само за този сайт, но не и за сайтове и платформи или приложения, собственост на външни лица. Възможно е да публикуваме връзки към други сайтове (например, видеа, картинки, статии, научни статии, научни проучвания и др.) за които смятаме, че могат да Ви бъдат от полза, като сме се уверили, че тези сайтове спазват добрите практики за сигурност на личните данни.

Тези сайтове могат да събират лични данни, използват бисквитки (cookies), да имат връзки към други сайтове, да следят вашите взаимодействия със съдържанието и др.

Поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на сайтове, към които даваме линкове, или да носим отговорност за съдържанието на сайтове, върху които нямаме контрол, и които сайтове разполагат със собствени политики за поверителност.

Неприложимост на Политиката

Настоящата Политика не се прилага по отношение на трети лица, които разглеждат/използват съдържание, генерирано от потребител на Сайта, след като е било публикувано на Сайта, включително, но не само, информация във Вашия профил, материали, коментари, които сте публикували/изпратили и др. Предоставянето на Ваши Лични данни на други потребители на Сайта е на Ваш собствен риск и Сайтът не носи отговорност за каквито и да било вреди или нарушения, които сте претърпели в резултат на такова предоставяне.

Колко дълго запазваме вашата информация

Ако оставите коментар, той и прилежащата информация, което придоставяте се запазват за неограничен период от време. Това се прави с цел, по-добро обслужване, разпозмаване и продължаване на комуникацията вместо коментарите да остават в полето за модериране.

Какви права имате спрямо вашите лични данни

Ако оставите коментар на сайта ни, можете да поискате и да ви предоставим експортиран файл съдържащ личната информация, която имаме за вас, включително всякаква информация, която сте предоставили на нас. Също, можете да пожелаете да изтрием всякаква лична информация, която имаме свърза с Вас. Това не включва информация, която сме задължени да запазим от гледна точка на административни, правни причини и причини свързани със сигурността.

При въпроси, моля, свържете се с нас

Ако имате въпроси, препоръки или оплаквания относно настоящата политика на поверителност, свържете се с нас чрез формата за контакт на сайта ни.

Comments are closed.