Едно много мотивиращо видео, с участието на Лазар Ангелов и Янита Янчева.